• FREGATTER: Her seiler KNM «Fridjof Nansen» og KNM «Roald Amundsen». Hovedoverhalingen av KNM «Roald Amundsen» sprakk budsjettet med 50 millioner kroner. En av konsekvensene blir innskrenket seilingstid ut året for flere marinefartøyer, og også kutt på andre områder. FOTO: SJØFORSVARET

- Forventer at Forsvaret finner fregattsvar

Vedlikeholdet av en av Sjøforsvarets fregatter kostet 50 millioner kroner mer enn beregnet. Nå vil forsvarsministeren at Forsvaret finner ut hvorfor.