Det er 14 år siden politikerne puttet en park inn i reguleringsplanen for Nøstet. 11 år siden det skulle stå ferdig. Og for fem år siden sto Sydnes sjøbad klart.

Men ingenting har skjedd. Selv ikke da Havnevesenet gjorde Hurtigruteterminalen ferdig i 2003 ble dette området ordnet, selv om det var planen.

— Jeg synes det er en skandale. Det er vedtatt at dette skal være en grønn lunge med tilgang til sjøen. Men ingenting skjer, sier styreleder Tormod Carlsen i Sydnes og Nøstet velforening.

Rot og kaos

I dag er det rot og kaos på området. Ett sted brakker og konteinere. Lenger ned mot sjøen står busskur fra den nedlagte sentrumsbussen. Store gjerder stenger av fra sjøen. Bak dem står en haug med gamle båter og gamle gummidekk er stuet sammen på Havnevesenets område.

De som skal ut i sjøen må klatre over et gjerde.

— Velkommen til Bergen. Det er dette som møter passasjerene på Hurtigruten og noen av cruisepassasjerene, sier Carlsen.

— Vi er en havneby som nekter folk tilgang til sjøen så mange steder. På dette området blir vi gruset av Oslo, sier Jan Hanchen Michelsen.

Ikke satt av penger

Bergen kommune opplyser at det i dag ikke er satt av penger til Nøstetorget. Det finnes heller ikke en plan for når opprustingen av Nøstetorget skal starte eller hvordan det skal se ut her.

— At det skal ligge et torg her er klart. Det fremgår av kommunedelplanen for sentrum. I den sist vedtatte planen som ble oppdatert i 2010 er det lagt opp til bedre forbindelse nordover fra Nøstetorget, sier Marit Sørstrøm, fungerende kommunaldirektør for byutvikling, klima og miljø.

Det er bystyret som må sette av penger i budsjettet til et torg på Nøstet.

— Akkurat nå er dette et riggområde og det er mye som skjer her. Det kan være klokt å avvente til den aktiviteten har roet seg før man tenker på utvikling av Nøstetorget, sier Sørstrøm.

— Mye som skjer? Det har jo skjedd noe her hele tiden de siste 14 årene. Og det vil det sikkert gjøre de neste 14 årene også, sier Carlsen.

Preget av brakker

Det er anleggsarbeidere som bygger for Sparebanken Vest som i dag har satt opp brakkene på det som kunne vært Nøstetorget. Bergen kommune opplyser at de får stå der gratis på grunn av en avtale de gjorde med Sparebanken Vest for lenge siden. Avtalen varer helt til oktober neste år.

— Det er en gjenytelse, fordi vi kunne disponere tomten deres før de begynte å bygge på den. Vi brukte den blant annet til lagring av materiale når vi gjorde endringer i området, for eksempel i forbindelse med Klostergarasjen, sier Bjørn Arne Olsen ved etat for byggesak og private planer.

— De låner dette området bort for null kroner. Det reagerer jeg på, sier Carlsen.

Han steilet da han denne uken kunne lese i BT at Mogens Lock Hansen i Bergen kommune uttaler at det ikke er planer for Nøstetorget.

— Vi har vært i stadige møter med Bergen kommune om dette, og blitt bedt om å sitte i en prosjektgruppe. Det har også vært snakk om en arkitektkonkurranse. Vi har spilt inn forslag og engasjert oss. Men ingenting skjer, sier Michelsen.

- Politikerne er pingler

— Også politikerne er positive når vi snakker med dem. De ber oss stå på. Men når næringslivets interesser kommer i veien feiger de ut. De er noen pingler og de er naive, sier Carlsen.

Eneste lyspunkt ved den grå og triste anleggsplassen i dag er Sydnes sjøbad. I morgen er det fem år siden det ble åpnet. Men omgivelsene er ikke optimale, selv om Nøsteboden ligger fint restaurert ved siden av.

— Det er mye som kunne vært gjort her med enkle midler, sier Michelsen.

De ser for seg et friområde med benker, griller, tilgang til sjøen, skatebane eller ballbinge og tilgang til sjøen.

— Alle grønne lunger i sentrum fylles opp i sommer. Det er trangt om plassen og vi trenger den plassen som finnes. Da er det bare en skandale at Bergen kommune driver på slik som dette, sier Carlsen.

SKUFFET: Tilgangen til sjøen har du bare hvis du klatrer over et gjerde. - Næringslivet gjør aldri mer enn de må. Politikerne tør ikke ta egne selvstendige valg for å utvikle denne byen og kreve at næringslivet som bygger ut her nede bidrar med noe, sier styreleder Tormod Carlsen i Sydnes og Nøstet velforening. Her sammen med Jan Hanchen Michelsen (til v.).
Elias Dahlen