• ULOVLIG OPPHOLD: - Familien har hatt ulovlig opphold hele veien, sa regjeringsadvokat Kirsten Berger i sin prosedyre. FOTO: HÅVARD BJELLAND

- Han er mest knyttet til foreldrene

Statens advokat argumenterer med at Nathan først og fremst er knyttet til foreldrene sine, mer enn til Norge.