• Kommuneoverlege Rolf Martin Tande i Masfjorden køyrer ofte til Bergen. - Eg veit kor det er glatt, men det gjer ikkje bilistar som er uerfarne eller ukjende på strekninga. FOTO: HELGE SUNDE

- NRK betre til å informere enn Vegvesenet

Kommuneoverlegen i Masfjorden vil ha meir informasjon på lystavler langs vegen.