• (1/2)
    FOR: - Jeg er så hellig overbevist at jeg må rette meg etter min samvittighet, sier Cathrine Halstensen. Hun vil stemme for at homofile skal få gifte seg i kirken under Kirkemøtet i april. FOTO: eirik brekke

Alene om ja til homoekteskap

Cathrine Waaler Halstensen er den eneste fra Bjørgvin bispedømme som i Kirkemøtet vil stemme ja til at homofile skal få gifte seg i kirken.