- Ikke late og ustrukturerte

Fagforeningstopp mener statsadvokatenes rapport gir et unyansert bilde av måten politiet arbeider på i økokrimsaker.