Arnanipatunnelen ble stengt

Rør eller ledning hang ned fra taket.