- Knivmann slått med jernstang

Kjenninger av politiet braket sammen på Gyldenpris.