• KAN VOKSE: Bergen fengsel kan bli utvidet med 50-90 lukkede planer, hvis regjeringen støtter forslaget fra Kriminalomsorgen. FOTO: Ronny Bertelsen

Bergen fengsel kan bli større

Regjeringen vurderer å utvide fengselet med opptil 90 plasser.