Romerike politidistrikt ville i sitt forslag til tilståelsesdom gi Warloe en straff på 18 dagers betinget fengsel og en bot på 10.000 kroner. Dette er for strengt, mener Høyre-representanten.

— Påtalemyndigheten mener at jeg skal dømmes til betinget fengselsstraff basert på en feilaktig påstand om at jeg skal ha kjøpt ulovlige rusmidler, sier Warloe til Nettavisen NA24.

Warloe ble pågrepet hjemme i stortingsleiligheten sin i Oslo i mars i fjor. Der beslagla politiet narkotika, som Warloe innrømmet å ha brukt. Innrømmelsen førte til at Warloe ikke fikk fornyet tillit som stortingsrepresentant for Høyre i Hordaland.

— Jeg skulle gjerne vært denne rettssaken foruten, men jeg opplever sterkt at påtalemyndigheten ønsker å ilegge meg en straff som ikke stemmer med rettspraksis, og at den bryter med prinsippet om likhet for loven sier Warloe.

Warloe sikter her til det Romerike politidistrikt skriver i en påtegning til Bergen tingrett 16. august i fjor: «Siktede, som er stortingsrepresentant og medlem av rikets lovgivende forsamling, må også sies å ha et særlig ansvar for selv å overholde de lover som han har vært med på å vedta.»

Saken skal opp i Oslo tingrett mandag 4. februar. Retten har satt av en halv dag til behandlingen av saken.