- Har interessante opplysninger

Politiet har avsluttet undersøkelsene i Permanenten.