Beveget dronning Sonja etter møtet med pårørende og overlevende

De pårørende føler seg veldig godt ivaretatt, sa dronning Sonja.