• MØRKETALL: Politiadvokat Rudolf Christoffersen mener det er mange barn som utnyttes til å tigge og dermed blir ofre for menneskehandel. Nå skal han delta i en flernasjonal gruppe som skal fokusere på problemet. FOTO: ODD E. NERBØ (ARKIV)

Går nye veier for å fange opp tiggerbarn

Rudolf Christoffersen deltar i en internasjonal ekspertgruppe som skal arbeide for at barn som utnyttes til tigging fanges opp.