• I KIRKEN: Oddgeir Nygård var en av to som ledet minnesamlingen over syklisten Linda Kalleklev i Søreide kirke. FOTO: EIRIK BREKKE

- Rørende å se så mange

Oddgeir Nygård og sykkelvenner av Linda Kalleklev var samlet til minnestund i Søreide kirke torsdag. De mintes henne, samtidig som de snakket om helgens sykkelritt Bergen-Voss.