Flere går i kirken

Kirkeflukten ser ut til å være stanset. Det er blitt folksommere i kirken.