Ruset mann amok i 60 meter høy anleggskran

Rev ned en skorstein. Politiet måtte ta strømmen for å roe mannen.