Her er byens snublefeller

Løse heller, høydeforskjeller og hull i bakken. Mange fortau i sentrum er falleferdige og farlige.