Brannutrykning i sentrum

Sterk røyklukt i gangen.