- Fremdeles litt grønn i trynet

Det løp en katt over veien. Så gikk det galt.