Bergensbrannen

For 95 år siden, lørdag 15. januar 1916, klokken 17.15, gikk brannalarmen.