Vil ta stanken til bystyret

Kampanje for å få kommunen til å gjøre noe med stanken fra Sælenvatnet.