Full seier for bokmålselever

15 førsteklassinger på Vestbygd skole i Meland som ønsker opplæring på bokmål, slipper å bytte skole.