• LANSERTE HANDLINGSPLAN: Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Foto: Samferdselsdepartementet.

Disse veiene skal rassikres

Vestlandet får mest penger til å sikre fylkesveiene de kommende fire årene.