• FARLIG IS: Nå kan du ikke lenger gå på skøyter verken her på Skansedammen eller noen av de andre vannene i Bergen. Arkivfoto

Isen er utrygg

Ingen av vannene i Bergen er nå trygge for allmenn ferdsel.