Fleire kan vere feilvurderte

Ventelisteskandalen ved Nordfjord sjukehus kan omfatte langt fleire feilprioriterte pasientar enn dei 93 som så langt er avdekka.