• (1/2)
    TILDEKKING: Alle i arbeidslaga har ei klar melding til NSB: Skaff rikeleg med presenningar så det utbrende toget kan dekkast til før første passasjertoget passerer. FOTO: ARNE HOFSETH

Klar bane på Hallingskeid

Men det manglar straum, signal og kablar.