Slik skal de ta fartsbøllene

Ny metode innføres på elleve strekninger. Ulykkesrisikoen har falt dramatisk.