• PSYKISK BEHANDLING: Folk med svært alvorlige psykiske lidelser vil fortsatt få mer tradisjonell behandling, for eksempel her på Sandviken sykehus. Tilbudet på internett har imidlertid gitt gode resultater for pasienter med sosial angst og panikklidelser. FOTO: Rune Nielsen (arkiv)

Vil behandle psykisk syke på nettet

Fra neste år vil psykisk syke i Bergen få behandling over nett. Det kan bety kortere ventetid og økt kapasitet ved poliklinikkene.