• BESLAGLAGT: Bilen som ble brukt til det grove tyveriet ble inndratt til statskassen. Her er deler av utstyret politiet mener ble brukt til kriminell virksomhet. FOTO: POLITIET

Tyver fratatt både bil og brekkjern

De er flinkere til å skjule spor og ikke så ruset som de norske. Men av og til går det også galt for de kriminelle utlendingene. Som her i Hardanger.