Nav: - Vi har et forbedringspotensial

Flere kompliserte regelverk regulerer de offentlige erstatningsordningene. Nav legger vekt på at soldatene skal behandles lokalt.

STÅR I KØ: Atle Eriksen tilbrakte 13 sammenhengende måneder i felt som mentor for den afghanske hæren. I dag forteller BT om hans kamp mot staten for å få hjelp og erstatning for skadene han er påført.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ti år gammel

May Britt Christoffersen, seksjonssjef i Navs fagstab for tjenester, erkjenner at Nav har forbedringspotensial.

— Når soldatene vender hjem, møter de flere instanser som kan hjelpe, men som ikke alltid er koordinert, sier Christensen.

Hun sier at Nav derfor har etablert et kompetansemiljø for veteransaker ved Nav Elverum. Dette kontoret har imidlertid ikke ansvar for andre personer enn dem som bor innenfor Nav Elverums dekningsområde.

Vil ha veterankontor

— Men kontoret har en informasjons- og veilederrolle overfor eksterne samarbeidspartnere og i forhold til Nav-kontoret på soldatens hjemsted. Vi legger vekt på at krigsveteraner skal få sitt tjenestebehov dekket gjennom lokalt Nav-kontor, i likhet med alle andre, sier Christoffersen.

En helt gal fremgangsmåte, mener Anders Grindaker i veteranorganisasjonen Skadde i internasjonale operasjoner (SIOPS).

— Nav må omstruktureres, slik at soldatene får et eget nasjonalt kontor for veteransaker, sier han.

Også avdelingsleder RachelHusebø Chambenoit i Statens Pensjonskasse medgir at ventetiden kan være langfor krigsveteraner.

Hun sier saksutredningen kan ta lang tid, fordi mange av krigsveteranenes skader er kompliserte.

Trenger spesialister

— Vi er avhengige av å innhente medisinsk dokumentasjon,både fra behandlende leger og fra Nav. Ofte trenger vi spesialisterklæring forå ta stilling til årsakssammenhengen, sier Rachel Husebø Chambenoit,avdelingsleder i Statens Pensjonskasse.

Hun sier det er et komplisert regelverk som regulerererstatningsordningene for skadede krigsveteraner.

— Hovedpoenget er at soldaten skal få erstatning etter detregelverket som gir best resultat for vedkommende. Når vi får en skademelding,vurderer vi etter hvilke regelverk saken skal behandles, sier Chambenoit.

Publisert: