Tyven tok rett og slett ut hele ruten

Stakk av med tobakk, snus. Og penger.