Stort inntektspotensial og muligheter for bedre informasjon til passasjerene, er årsaken til at fylkesrådmann Rune Haugsdal starter opp igjen debatten om reklamefinansiering av offentlig byrom i Bergen.

Fylkessjefens anbefaling til politikerne er at dette bør de gå videre med.

Gjennomført prosjekt

På tampen av 2011 vedtok fylkespolitikerne at det skulle gjennomføres et prosjekt som skulle se på fordelene og ulempene ved å ha reklamefinansiering i byrommet. Fylkesrådmannen og administrasjonen har deretter sett på følgende momenter:

Potensialet for reklameinntekter

Omfanget

Estetikk

Generell organisering

Stedene reklamen vil bli synlig er på busser, bybanevogner og billetter, samt reklameflater på busstopp og holdeplasser. De har også sett på hvordan reklamen kan bidra til opprustning og vedlikehold av byromsmøbler og holdeplasser.

19 millioner

I saken sin argumenterer Haugsdal for hvorfor politikerne bør vedta dette:

«Helhetlig visuell profil på leskur, der fast plassering og god og synlig informasjon om busstilbudet er inkludert, vil være et av flere tiltak for å nå de overordnede vekstmålene i kollektivtrafikken. Dersom holdeplassene i tillegg får bedre vedlikehold enn i dag, vil kollektivkundene oppleve dette som et forbedret tilbud».

Inntektspotensialet for reklamen anser han for å være 19 millioner kroner årlig. Overfor BT poengterer Haugsdal at de er bedt av politikerne om å utrede dette.

— Det har vi gjort, og så har vi synliggjort hvilke alternativ og inntektsmuligheter de har.

Politikerne har tidligere vedtatt at det ikke skal komme reklame i den historiske delen av Bergen sentrum. Haugsdal poengterer at de ikke tar noe standpunkt rundt det spørsmålet.

Skal videre

Får han ja, går han til kommunen og vegvesenet for å be om tilslutning til vedtaket. I bystyret møtes det med blandede følelser.

— Dette er i utgangspunktet en kjempeflott sak. Det vil blant annet føre til at flere bergensere benytter seg av sykkel i sentrum og sentrumsområdene. Å bevege seg miljøvennlig vil bli lettere, sier leder for byutviklingskomiteen, Asle Steiestøl Wingsternes (H).

Han er opptatt av at konseptet blir bra, og antallet og omfanget blir akseptabelt. Reklame i det historiske sentrum vil de være negative til.

— Dette bidrar positivt til å ruste opp byromsmøbler, og sikrer et reklamefritt historisk bysentrum, som på Bryggen.

Harald Schjelderup (Ap) mener imidlertid at Bergen kan unne seg å ikke være som alle andre byer i inn- og utland.

— Etter det jeg vet er Bergen eneste av de femten største byene i Norge som ikke har slik reklame.

At det allerede er for mye reklame spredd rundt i det offentlige rom er ikke noe argument for å tillate enda mer, synes Schjelderup, som mener det blir spesielt viktig å sikre at den historiske bykjernen ikke forsøples ytterligere.

På et område vil han imidlertid være åpen for reklamefinansiering. Det vil være dersom Bergen skal starte opp med såkalte bysykler.

— I slike enkelttilfeller bør det gå an å diskutere om reklame på selve syklene er en akseptabel løsning fordi gevinsten er så stor.

Hva mener du om reklame i byrommet? Diskuter under!