Sjefen for Vinmonopolet, Kai Henriksen, sier situasjonen er urovekkende, og ber den nye regjeringen komme til unnsetning fordi han mener polets stilling er truet.

— Polets rolle som alkoholpolitisk instrument er utfordret, og polets legitimitet er truet. Vi mister andel av omsetningen av alkohol i Norge. Dette er en situasjon som ikke kan fortsette, og som den nye regjeringen bør se alvorlig på, sier Henriksen til Aftenposten.

Han tror ikke at forslagene den nye regjeringen har presentert i sin regjeringsplattform om å åpne for salg på julaften, nyttårsaften, påskeaften og pinseaften vil ha stor betydning.

— Det vil bare fordele omsetningen over flere dager, og gi økte kostnader for polet med å holde åpent flere dager enn i dag. Det vil ikke føre til økt salg, sier Henriksen.

Økt salgssvikt

Situasjonen for Vinmonopolet er nå denne:

Etter jevn salgsvekst i antall liter fra 2000 til 2009, har salget flatet ut etter 2010. Svikten har tiltatt inneværende år, og polet har måttet konstatere røde tall i halvparten av årets uker - så langt. Nedgangen har i enkelte måneder i år vært oppe i 7,7 prosent i forhold til i fjor.

Polets pressesjef, Jens Nordahl, har fremskrevet omsetningen for hele 2013 med historisk salgsutvikling, og han frykter at året vil måtte gjøres opp med minustall for omsetningen. Sist det skjedde var i 1996. Han tror svikten vil bli«på noen titusen liter».

Drahjelp fra Høie

Det er to hovedårsaker til salgssvikten: Den voldsomme økningen i taxfreesalget og den jevnt voksende grensehandelen.

Helseminister Bent Høie.
OLAV OLSEN,Kam:1

— Å tenke seg tiltak som kan dempe disse, som lavere kvoter og nedsettelse av alkoholavgiftene, vil ikke skje. Derfor må vi satse på å bruke de instrumentene vi har til rådighet. Det betyr å bedre tilgjengeligheten gjennom å åpne flere butikker, og innføre åpningstider tilpasset de lokale behov. Dessuten skulle vi gjerne kunne drive mer aktiv netthandel gjennom mer vare- og produktinformasjon - som for eksempel å ha anledning til å vise bilder av produktene våre, sier Henriksen.Landets nye helseminister, Bent Høie, sier han vil komme Vinmonopolet i møte, og mener det er behov for å se på polets rammebetingelser. Han vil også vurdere å tillate polet å bruke bilder av produktene i nettbutikken.

Negativ trend fortsetter

— Det som bekymrer oss mer enn salgstap ett år, er at årets tall viser en fortsettelse av ensidig negativ trend over mange år når det gjelder polets alkoholomsetning i Norge. Og klarer vi ikke å forsvare vår stilling som den dominerende salgskanal, vil det bety at vi heller ikke kan oppfylle rollen som alkoholpolitisk instrument for å dempe det samlede alkoholforbruket i samfunnet, sier Nordahl.

Forskningsleder Astrid Skretting hos SIRUS sier at det store bildet er at polsalget stagnerer, men at det finnes for dårlig statistisk materiale til å kunne sikkert konkludere at omsetningen flyttes til taxfree og svenske Systembolaget.

Pol-debatt

Henriksen innser imidlertid at det er trusselen fra taxfreesalget som er den største utfordringen. Handelen på flyplassene har eksplodert.

— Vi ser at Avinor, som driver flyplassene, har som mål å doble de kommersielle inntektene fra dagens rundt 4,5 milliarder innen 2020. Det betyr i så fall en ytterst forverret salgssituasjon for Vinmonopolet. Det vil igjen undergrave vår økonomi og utfordre vår posisjon, sier Henriksen.

Handler du like mye på polet som før?