Politibetjenten fikk nylig det endelige vedtaket om at hans sikkerhetsklarering på nivået «hemmelig» er trukket tilbake av Politidirektoratet.

Direktoratet mener Guttormsen har gjort seg skyldig i illojalitet og at han kan ha satt sikkerheten til politikolleger i fare. Det til tross for at Spesialenheten for politisaker ikke har funnet noen beviser for at politimannen har begått lovbrudd.

— Ren avstraffelse

— Det fremstår som en ren avstraffelse, sier Guttormsens advokat Erik Mjell til Bergens Tidende.

Bakgrunnen er en BT-artikkel fra 2009 hvor det sto at norske politifolk høsten 2008 ble forsøkt presset av Forsvaret til å delta i en offensiv militæroperasjon i Afghanistan.

Guttormsen, som da var fungerende teamleder i det norsk-afghanske politiprosjektet, fortalte at han nektet å sende sine folk ut i strid fordi politiet kun skulle utføre sivile oppgaver og ikke delta i NATOs krigføring. Han fikk full støtte fra sine overordnede.

Ikke overrasket

Forsker Helge Lurås ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt er ikke overrasket over Guttormsens situasjon.

— Ære være dem som forteller. Men tross varslerparagrafer og snakk om åpenhet: Vi ser igjen og igjen at de som varsler får et stempel som upålitelige og vanskelige, eller at de rett og slett får sparken. Departementene snakker mye om at de ønsker en åpenhetskultur. I praksis vil de kontrollere kommunikasjonen, mener Lurås.

Dag Arne Guttormsen har klaget saken inn til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM). Politidirektoratet ønsker ikke å uttale seg om saken.

Les mer om saken i dagens papirutgave av Bergens Tidende.