• NØKTERN: Ikke skomaker Andersen i Skomakergata, men skomaker Jan Steinar Pedersen på Vestkanten - De atomene vi er bygget opp av har eksistert i syv millliarder år. Vi låner disse, så dør vi og gir de videre. Hvis ikke det gir grunn til å glede seg over livet så vet ikke jeg, sier han. FOTO: Odd E. Nerbø

Skomaker Pedersen