• FOTO: Tor Høvik

Forstoppelse i tingretten

Å avvikle saker i Bergen tingrett kjem til å ta endå lenger tid i 2010, varslar sorenskrivaren.