• KLAR MELDING: Sjukehustillitsvalt Jorge del Pino overleverte helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen eit brev med dei sjukehustilsette på Stord si meining om korleis Helse Fonna blir styrt. FOTO: OVE A. OLDERKJÆR

Blåste ut mot statsråden

Sjukehustilsette på Stord brukte statsrådbesøk til å rakka ned på regimet.