• (1/4)
    KAMPRROP: Skolelever fra hele Hordaland krever leksefri skole nå. FOTO: CAMILLA A. LEGLAND

Ungdommer krever leksefri

56 skoler i Hordaland krever at Fylkeskommunen iverksetter prøvetiltak med leksefrie skoler