Buss og taxi krasjet i tunnel

En person kjørt vekk i ambulanse.