Mann (32) alvorlig skadet i arbeidsulykke

Ansatt ved et oppdrettsanlegg i Onarheimsfjorden i Sunnhordland fikk et stålrekkverk i ansiktet.