Taper ikke en krone på streiken

Streiken svir ikke økonomisk for medlemmene i Fagforbundet. Streikebidragene vil utgjøre 70 prosent av bruttolønn, og streikebidrag er skattefrie.