Bergens triveligste barnehage?

Ingen av de kommunale barnehagene i Bergen scorer høyere enn denne.