• OMSTRIDT: Raftarar og elvepadlarar høyrer med blant kraftverk-motstandarane. FOTO: ARNE HOFSETH

Voss prøveskyt mot vassdragsvern

Med god hjelp av BKK vil Voss kommune prøva å sikta inn ein torpedo mot nasjonale verneplanar for vassdrag.