Her er de farlige kryssene

Bybanefører Arne Egil Landås opplever farlige situasjoner på hver eneste tur med Bybanen. Se kart under videoen