- Må få ubetinget fengsel

Daglig leder ved Vest Tank bør dømmes til tre og et halvt års fengsel for brudd på forurensningsloven, arbeidsmiljøloven og flere andre lover, mener påtalemyndigheten.