• LANGE KØER: Ved UiB er det særlig medisin, rettsvitenskap, psykologi og samfunnsøkonomi som er ettertraktet. Hele 2472 av søkerne på opptaket i rettsvitenskap har ikke fått tilbud om plass. FOTO: PAUL S. AMUNDSEN (ARKIV)

Medisin og jus er mest ettertraktet

Rettsvitenskap har fremdeles lengst venteliste, og medisinstudiet har høyest poenggrense, under årets opptak.