Grovt tyveri i Odda

Innbrudd i bilverksted i natt.