• HYBELBOER: - Vi har jaktet på ny bolig i Bergen et halvt år, sier Dag Inge Ulstein, som nå må hasteflytte på hybel for å bli valgbar som ny byråd. Her på plass i bystyret ved siden av kulturbyråd Gunnar Bakke (Frp). FOTO: ODD E. NERBØ

Nå er han valgt inn

En måned på overtid ble Dag Inge Ulstein (Krf) satt inn som byråd for sosial, bolig og områdesatsing.