22 ungdommer i prosjektet

Ungdommene som deltar i «Tidlig ute»-prosjektet har svært variert bakgrunn.