• I MORS NAVN: Moren døde da Ingeborg Duus bare var 17 måneder gammel. Etter en tøff sykdomsperiode satt faren Fredrik Duus igjen med ansvaret for et lite barn. Torill Duus Minnefond har siden delt ut penger hvert år til glede for småbarnsfamilier i samme situasjon. FOTO: ELIAS DAHLEN

Legat til hjelp i tøffe tider

Da Torill Duus døde av kreft, opprettet familien et minnefond til glede for kreftrammede småbarnsfamilier.